Covid 19 vaccine

Første vaccination af plejehjemsbeboere er snart tilendebragt. Herefter vil vaccination blive udbredt til den øvrige befolkning i henhold til Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge.

Næste runde kommer til at omfatte personer ældre end 65 år , som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Herefter bliver personer over 85 år tilbudt vaccination. Herefter tilbydes vaccination i faldende femårs aldersintervaller. Information om den videre rækkefølge kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Praktiserende læger bliver formentligt først inddraget i prioritering af patienter under 65 år, som har tilstande eller sygdomme der medfører øget risiko for alvorligt forløb ved infektion med Covid 19.

Som udgangspunkt vil alle blive tilbudt vaccination via e-boks eller almindeligt brev, hvis man er fritaget for e-boks.

Vi har ikke fra Lægehuset mulighed for at fremskynde vaccination eller oplyse om, hvornår man vil blive tilbudt vaccination. Vi beder derfor om at man undlader at kontakte Lægehuset om vaccination mod Covid 19, væbner sig med tålmodighed og afventer at modtage information.