Ønsker du Pnumokokkvaccinen skal du bestille en tid ved sygeplejersken. Ring os for at aftale en tid, eller du kan booke en tid online.

PNEUMOKOKKVACCINE
Der tilbydes gratis pneumokokkvaccine til alle borgere fra fyldt 65 år, der ikke har modtaget vaccination de seneste 6 år.
OBS OBS!!! Du må ikke møde op i klinikken uden en aftale, men ring ind til os for at aftale en tid.

Gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:
Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.

Personer, der er fyldt 65 år, med
-kronisk lungesygdom
-hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
-diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
-kronisk leversygdom
-kronisk nyresygdom

Personer, som er fyldt 2 år, med
-manglende eller dysfunktion af milten
-påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
-medfødt eller erhvervet immundefekt
-liquorlækage
-tidligere invasiv pneumokoksygdom
-Cochlear implantation
-udført stamcelletransplantation
-udført organtransplantation

Personer under 18 år med
-cyanotiske hjertesygdomme
-hjerteinsufficiens
-palliativ operation for hjertesygdom
-hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
-kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
-hypodynamisk respirationsinsufficiens
-nefrotisk syndrom
– immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
– Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig vurdering giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Når man er blevet vaccineret, forventer vi, at man er beskyttet i 5-10 år mod de typer af pneumokokbakterier, som vaccinen beskytter imod, men det kan variere meget fra person til person.

Det er vigtigt at huske, at andre bakterier end pneumokokker også kan forårsage hjernehindebetændelse, blodforgiftning og lungebetændelse – dem er man ikke beskyttet imod.

Til de som ikke tilbydes vaccinen gratis lige nu kan den købes i klinikken for 400kr.
Kontakt klinikken hvis du er i tvivl.