Langt de fleste problemstillinger kan din egen læge løse, men hvis vi vurderer at dit problem er bedre løst hos en special læge eller et hospital, henviser vi dig dertil.
Det er derfor en henvisning videre i sundhedsvæsnet udelukkende kan gives ved konsultation ved egen læge.
Som gruppe 1-patient kan du som udgangspunkt ikke ”bede” om henvisning. Det er noget lægen afgør, og det er et krav fra regionerne, at du er undersøgt først.
Det kan derfor heller ikke foregå via telefon eller via personalet. Det samme er gældende for henvisninger til fysioterapeuter og psykolog.

Fornyelse af henvisning kan ligeledes kun foregå ved konsultation.

Gruppe 2- patienter har direkte tilgang til speciallæge, men så er der en egenbetaling (både her hos os og ved speciallægen).